Γραφεία Παροχής Υποστήριξης κατά των Διακρίσεων σε Πολίτες Τρίτων Χωρών

Μέσα από αυτή τη συνεργασία θέλαμε να συνεισφέρουμε στην υποστήριξη πολιτών τρίτων χωρών που έχουν υποστεί διακρίσεις και στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Στα πλαίσιά του, λειτούργησαν 7 γραφεία με εξειδικευμένο προσωπικό (δικηγόροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) σε 7 πόλεις της Ελλάδας, όπου πολίτες τρίτων χωρών μπορούσαν να αναφέρουν περιστατικά διακρίσεων και βίας εναντίον τους. Στη διάρκεια των 6 μηνών συμπληρώθηκαν πάνω από 700 αναφορές περιστατικών διακρίσεων.

Επιπλέον δημιουργήθηκε ο Οδηγός κατά των Διακρίσεων που ενημέρωνε τους πολίτες τρίτων χωρών για τα δικαιώματά τους και τις υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν όταν αυτά παραβιάζονται. Παράλληλα δημιουργήθηκε και δημοσιεύτηκε βίντεο-σποτ που καλεί το κοινό σε ισότιμη αντιμετώπιση των ανθρώπων με μότο «Ισότητα, Δικαίωμα, Ενημέρωση, Αποδοχή».

Comments are closed.