Χαρτοφύλακας Ευρωπαίου Πολίτη

Ώθηση για να διοργανώσουμε αυτό το σχέδιο μας έδωσαν τα μέλη και εθελοντές μας. Συζητώντας μαζί τους αναγνωρίσαμε ότι οι γνώσεις των νέων για τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίων πολιτών ήταν ελλιπείς, γεγονός που τους αποθάρρυνε από το να μετακινηθούν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα για σπουδές ή αναζήτηση εργασίας. Το σχέδιο, λοιπόν, έδωσε την ευκαιρία στους νέους εθελοντές μας να δράσουν για τους συνομηλίκους τους και ύστερα από έρευνα να δημιουργήσουν και να μοιράσουν έναν χαρτοφύλακα με όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας Ευρωπαίος πολίτης για τις ευκαιρίες και τα δικαιώματά του στην Ευρώπη στον τομέα της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της κινητικότητας. Η σημασία της ενημέρωσης πάνω σε τέτοια ζητήματα αναδείχθηκε και μέσω της δημιουργίας ενός θεματικού βίντεο-σποτ.

Comments are closed.