Ολοκληρωμένα

  • REACT
    REACT

    Η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο. CIVIS PLUS, υλοποιούν από τον Ιούνιο 2015 το πρόγραμμα με τίτλο «REACT...

    More info