Νέα

REFUGEECLASSASSISTANCE4TEACHERS – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Το πρόγραμμα REFUGEECLASSASSISTANCE4TEACHERS είναι έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + το οποίο υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2016 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2019. Το πρόγραμμα REFUGEECLASSASSISTANCE4TEACHERS αφορά στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, καθώς αποσκοπεί να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς, παρέχοντάς τους κατάλληλη κατάρτιση, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τους μαθητές πρόσφυγες, οι οποίοι συχνά…
Περισσότερα

Rethink Migration

The report follows up on report 1 mapping international migration within the territory of the Hellenic Republic over the course of years 2014 – 2016, and report 2 mapping events pertaining to international migration in year 2017 and early 2018. All reports have been prepared as part of the project Rethink Migration implemented by the NGO Civis Plus from September 2017…
Περισσότερα

Voluntary Action Festival

NGO CIVIS PLUS successfully participated in “3rd Voluntary Action Festival” organized by Skywalker.gr that took place in Athens at Technopolis venue (Piraeus str., 100, Gazi Area, Athens) from 14th to 15th July 2018. At the Festival present 58 NGOs in total and above 500 volunteers/visitors. NGO CIVIS PLUS was present with 2 representatives of the organization…
Περισσότερα

Volunteers of After School share their experiences

The "After School-Social School for Immigrant and Refugee Children" program completed its activities for the school year 2017-2018, offering, among other things, Greek lessons and support with homework for children aged 6-12, as well as Greek language courses for adults immigrants and refugees. Our volunteers, trainers and educators share their impressions and experience of participating…
Περισσότερα

Η εμπειρία των εθελοντών μας στο After School

Το πρόγραμμα του "After School-Κοινωνικό Φροντιστήριο για παιδιά μεταναστών & προσφύγων" ολοκλήρωσε τις δραστηριότητές του για το σχολικό έτος 2017-2018, προσφέροντας -μεταξύ άλλων- μαθήματα ελληνικών και ενισχυτικής διδασκαλίας σε παιδιά 6-12 ετών καθώς και μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες και πρόσφυγες. Οι εθελοντές μας, εκπαιδευτές και παιδαγωγοί, μοιράζονται τις εντυπώσεις και την εμπειρία τους…
Περισσότερα

Rebuilding lives through Employment

This project had the overall aim to contribute to promoting the employability of young immigrants in Europe. 39 people were working in the field of youth (youth workers, mentors, responsibles of youth organizations, trainers, etc.) from 13 countries, with different cultural, social and economic background, with a strong interest and concern for these issues. Please take…
Περισσότερα

e-Skills4All_Newsletter #1

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της έρευνας σχετικά με την απασχολησιμότητα και την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος  «e-SKILLS4ALL - A digital skills tool kit for low skilled adults focusing on women re-entering the labour market» . Διαβάστε για τα αποτελέσματα της έρευνας, την πορεία των δραστηριοτήτων και τις δράσεις διάδοσης του…
Περισσότερα

COREGUIDANCE: Comprehensive Guidance for Resettled Refugees Project

Coreguidance is a two-year project designed and implemented by organizations from Turkey, Italy, Greece and Portugal under the Erasmus + Programme - Strategic Partnerships in Adult Education, funded by the Turkish National Agency. The main aim of this project is to strengthen the profiles of refugees in terms of their survival skills and adaptation to…
Περισσότερα