Νέα

Thoughts about volunteering

The volunteers of the project I Care About You II share their thoughts about volunteering and talk about the experience of participating in an EVS project in Athens. Οι εθελοντές του προγράμματος I Care About You II μοιράζονται τις σκέψεις τους σχετικά με τον εθελοντισμό και μιλούν για την εμπειρία συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα EVS στην Αθήνα.…
Περισσότερα

Thoughts about volunteering

The volunteers of the project EVS in After School share their thoughts about volunteering and talk about the experience of participating in an EVS project in Athens. Οι εθελοντές του προγράμματος EVS in After School μοιράζονται τις σκέψεις τους σχετικά με τον εθελοντισμό και μιλούν για την εμπειρία συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα EVS στην Αθήνα. Read…
Περισσότερα

Thoughts about volunteering

The volunteers of the project Rethink Migration share their thoughts about volunteering and talk about the experience of participating in an EVS project in Athens. Οι εθελοντές του προγράμματος Rethink Migration μοιράζονται τις σκέψεις τους σχετικά με τον εθελοντισμό και μιλούν για την εμπειρία συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα EVS στην Αθήνα. Read it here: Rethink Migration…
Περισσότερα

Rethink Migration

The report follows up on report 1 mapping international migration within the territory of the Hellenic Republic over the course of years 2014 – 2016, and report 2 mapping events pertaining to international migration in year 2017 and early 2018. All reports have been prepared as part of the project Rethink Migration implemented by the NGO Civis Plus from September 2017…
Περισσότερα

Volunteers of After School share their experiences

The "After School-Social School for Immigrant and Refugee Children" program completed its activities for the school year 2017-2018, offering, among other things, Greek lessons and support with homework for children aged 6-12, as well as Greek language courses for adults immigrants and refugees. Our volunteers, trainers and educators share their impressions and experience of participating…
Περισσότερα

Η εμπειρία των εθελοντών μας στο After School

Το πρόγραμμα του "After School-Κοινωνικό Φροντιστήριο για παιδιά μεταναστών & προσφύγων" ολοκλήρωσε τις δραστηριότητές του για το σχολικό έτος 2017-2018, προσφέροντας -μεταξύ άλλων- μαθήματα ελληνικών και ενισχυτικής διδασκαλίας σε παιδιά 6-12 ετών καθώς και μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες και πρόσφυγες. Οι εθελοντές μας, εκπαιδευτές και παιδαγωγοί, μοιράζονται τις εντυπώσεις και την εμπειρία τους…
Περισσότερα

Rebuilding lives through Employment

This project had the overall aim to contribute to promoting the employability of young immigrants in Europe. 39 people were working in the field of youth (youth workers, mentors, responsibles of youth organizations, trainers, etc.) from 13 countries, with different cultural, social and economic background, with a strong interest and concern for these issues. Please take…
Περισσότερα

COREGUIDANCE: Comprehensive Guidance for Resettled Refugees Project

Coreguidance is a two-year project designed and implemented by organizations from Turkey, Italy, Greece and Portugal under the Erasmus + Programme - Strategic Partnerships in Adult Education, funded by the Turkish National Agency. The main aim of this project is to strengthen the profiles of refugees in terms of their survival skills and adaptation to…
Περισσότερα