Νέα

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) του προγράμματος Erasmus+ εθελοντές που συμμετείχαν στα σχέδια με τίτλο "EVS in After School" και "I care about you 2" δημιούργησαν ένα εγχειρίδιο με ιδέες για δραστηριότητες που μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες σε εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι συγκεκριμένες ιδέες έλαβαν…
Περισσότερα

CORE Guidance_Newsletter #2

COREGUIDANCE: Ολοκληρωμένος Οδηγός για Εγκατεστημένους Πρόσφυγες

Το Coreguidence είναι ένα διετές πρόγραμμα που σχεδιάζεται και υλοποιείται από οργανισμούς προερχόμενους από την Τουρκία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ - Στρατηγική Σύμπραξη στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχος

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η ενίσχυση των χαρακτηριστικών των προσφύγων όσον αφορά τις ικανότητές τους για επιβίωση και την προσαρμογή τους στις περιοχές εγκατάστασής τους, μέσω της ανάπτυξης μιας βιώσιμης «Διαδραστικής Πλατφόρμας Πληροφοριών» καθώς και η δημιουργία αναβαθμισμένων εργαλείων και πρακτικών για κοινή χρήση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το δεύτερο κατά σειρά Newletter αναφορικά με την εξέλιξη του προγράμματος: core-2-newsletter_greek-pdf

core

Thoughts about volunteering

The volunteers of the project I Care About You II share their thoughts about volunteering and talk about the experience of participating in an EVS project in Athens. Οι εθελοντές του προγράμματος I Care About You II μοιράζονται τις σκέψεις τους σχετικά με τον εθελοντισμό και μιλούν για την εμπειρία συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα EVS στην Αθήνα.…
Περισσότερα

Thoughts about volunteering

The volunteers of the project EVS in After School share their thoughts about volunteering and talk about the experience of participating in an EVS project in Athens. Οι εθελοντές του προγράμματος EVS in After School μοιράζονται τις σκέψεις τους σχετικά με τον εθελοντισμό και μιλούν για την εμπειρία συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα EVS στην Αθήνα. Read…
Περισσότερα

Thoughts about volunteering

The volunteers of the project Rethink Migration share their thoughts about volunteering and talk about the experience of participating in an EVS project in Athens. Οι εθελοντές του προγράμματος Rethink Migration μοιράζονται τις σκέψεις τους σχετικά με τον εθελοντισμό και μιλούν για την εμπειρία συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα EVS στην Αθήνα. Read it here: Rethink Migration…
Περισσότερα

REFUGEECLASSASSISTANCE4TEACHERS – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Το πρόγραμμα REFUGEECLASSASSISTANCE4TEACHERS είναι έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + το οποίο υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2016 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2019. Το πρόγραμμα REFUGEECLASSASSISTANCE4TEACHERS αφορά στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, καθώς αποσκοπεί να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς, παρέχοντάς τους κατάλληλη κατάρτιση, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τους μαθητές πρόσφυγες, οι οποίοι συχνά…
Περισσότερα

Rethink Migration

The report follows up on report 1 mapping international migration within the territory of the Hellenic Republic over the course of years 2014 – 2016, and report 2 mapping events pertaining to international migration in year 2017 and early 2018. All reports have been prepared as part of the project Rethink Migration implemented by the NGO Civis Plus from September 2017…
Περισσότερα

Voluntary Action Festival

NGO CIVIS PLUS successfully participated in “3rd Voluntary Action Festival” organized by Skywalker.gr that took place in Athens at Technopolis venue (Piraeus str., 100, Gazi Area, Athens) from 14th to 15th July 2018. At the Festival present 58 NGOs in total and above 500 volunteers/visitors. NGO CIVIS PLUS was present with 2 representatives of the organization…
Περισσότερα

Volunteers of After School share their experiences

The "After School-Social School for Immigrant and Refugee Children" program completed its activities for the school year 2017-2018, offering, among other things, Greek lessons and support with homework for children aged 6-12, as well as Greek language courses for adults immigrants and refugees. Our volunteers, trainers and educators share their impressions and experience of participating…
Περισσότερα