Νέα

e-Skills4All_leaflet

Το πρόγραμμα eSKILLS4ALL στοχεύει πρωτίστως στην ενδυνάμωση των άνεργων ενηλίκων, και κυρίως των γυναικών, μέσω της παροχής ευκαιριών κατάρτισης και στην ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης άνεργων ενηλίκων.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος στα αγγλικά: leaflet_eskills4all_en

EXPRESS PARTICIPATION – APPLY NOW!

H M.K.O. CIVIS PLUS δίνει τη δυνατότητα σε 5 άτομα (4 συμμετέχοντες/ουσες ηλικίας 18 - 30 ετών και 1 άτομο σε ρόλο youth leader, χωρίς ηλικιακό όριο) να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής νέων "Express Participation" που ως κύριο στόχο έχει την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, στοχεύει να…
Περισσότερα

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) του προγράμματος Erasmus+ εθελοντές που συμμετείχαν στα σχέδια με τίτλο "EVS in After School" και "I care about you 2" δημιούργησαν ένα εγχειρίδιο με ιδέες για δραστηριότητες που μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες σε εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι συγκεκριμένες ιδέες έλαβαν…
Περισσότερα

H ομάδα εργασίας του προγράμματος eSKILLS4ALL δημιούργησε ένα βίντεο που παρέχει μία σύνοψη του προγράμματος, των στόχων του και των εταίρων οργανισμών καθώς και πληροφορίες για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του έργου.

The eSKILLS4ALL project team created a video that provides a summary of the program, its objectives and partner organizations as well as information on the educational content of the project.

Watch the video below:

 

 

youth-exchange-program

 

CORE Guidance_Newsletter #2

COREGUIDANCE: Ολοκληρωμένος Οδηγός για Εγκατεστημένους Πρόσφυγες

Το Coreguidence είναι ένα διετές πρόγραμμα που σχεδιάζεται και υλοποιείται από οργανισμούς προερχόμενους από την Τουρκία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ - Στρατηγική Σύμπραξη στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχος

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η ενίσχυση των χαρακτηριστικών των προσφύγων όσον αφορά τις ικανότητές τους για επιβίωση και την προσαρμογή τους στις περιοχές εγκατάστασής τους, μέσω της ανάπτυξης μιας βιώσιμης «Διαδραστικής Πλατφόρμας Πληροφοριών» καθώς και η δημιουργία αναβαθμισμένων εργαλείων και πρακτικών για κοινή χρήση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το δεύτερο κατά σειρά Newletter αναφορικά με την εξέλιξη του προγράμματος: core-2-newsletter_greek-pdf

core

Thoughts about volunteering

The volunteers of the project I Care About You II share their thoughts about volunteering and talk about the experience of participating in an EVS project in Athens. Οι εθελοντές του προγράμματος I Care About You II μοιράζονται τις σκέψεις τους σχετικά με τον εθελοντισμό και μιλούν για την εμπειρία συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα EVS στην Αθήνα.…
Περισσότερα

Thoughts about volunteering

The volunteers of the project EVS in After School share their thoughts about volunteering and talk about the experience of participating in an EVS project in Athens. Οι εθελοντές του προγράμματος EVS in After School μοιράζονται τις σκέψεις τους σχετικά με τον εθελοντισμό και μιλούν για την εμπειρία συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα EVS στην Αθήνα. Read…
Περισσότερα

Thoughts about volunteering

The volunteers of the project Rethink Migration share their thoughts about volunteering and talk about the experience of participating in an EVS project in Athens. Οι εθελοντές του προγράμματος Rethink Migration μοιράζονται τις σκέψεις τους σχετικά με τον εθελοντισμό και μιλούν για την εμπειρία συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα EVS στην Αθήνα. Read it here: Rethink Migration…
Περισσότερα

REFUGEECLASSASSISTANCE4TEACHERS – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Το πρόγραμμα REFUGEECLASSASSISTANCE4TEACHERS είναι έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + το οποίο υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2016 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2019. Το πρόγραμμα REFUGEECLASSASSISTANCE4TEACHERS αφορά στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, καθώς αποσκοπεί να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς, παρέχοντάς τους κατάλληλη κατάρτιση, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τους μαθητές πρόσφυγες, οι οποίοι συχνά…
Περισσότερα

Rethink Migration

The report follows up on report 1 mapping international migration within the territory of the Hellenic Republic over the course of years 2014 – 2016, and report 2 mapping events pertaining to international migration in year 2017 and early 2018. All reports have been prepared as part of the project Rethink Migration implemented by the NGO Civis Plus from September 2017…
Περισσότερα