Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) του προγράμματος Erasmus+ εθελοντές που συμμετείχαν στα σχέδια με τίτλο "EVS in After School" και "I care about you 2" δημιούργησαν ένα εγχειρίδιο με ιδέες για δραστηριότητες που μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες σε εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι συγκεκριμένες ιδέες έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος "After School-Κοινωνικό Φροντιστήριο για παιδιά μεταναστών και προσφύγων" που ο οργανισμός μας υλοποιεί τα τελευταία χρόνια.

 

Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο διαθέσιμο στα αγγλικά handbook_activities

edit

index

logo

Comments are closed.